Spreekuren – Huisartsenpraktijk NoorderEs (Odoorn) – Odoorn
Een samenwerkingsverband van 6 (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken
Spoed 0591 -512281, OPTIE 1
Huisartsen: Derksen & Lippold
Huisartsenpraktijk NoorderEs (Odoorn)
Paasbergen 3
7873BE Odoorn

Spreekuren

Afspraak maken

Spreekuren vinden, uitsluitend op afspraak, plaats op werkdagen vanaf 08:00 uur. Hiervoor kunt u, bij voorkeur tussen 08:00 en 10:00 uur, een afspraak maken bij de praktijkassistente (0591 – 51 22 81). U kunt ook zelf online een afspraak inplannen via het patiëntenportaal. Voor beide opties geldt indien mogelijk graag een dag of enkele dagen van te voren.

Wij bieden als extra service de mogelijkheid om op dinsdag- of woensdagochtend voor 08:00 uur een afspraak te maken. Ook hiervoor dient u een afspraak maken bij de praktijkassistente, indien mogelijk een dag of enkele dagen van te voren.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het de taak van de praktijkassistente een eerste inschatting te maken. Hiertoe zal aanvullende informatie gevraagd worden.

Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen hebt, dan kunt u dit doorgeven aan de praktijkassistente. Bij het plannen van de afspraken wordt hiermee rekening gehouden, zodat lange wachttijden worden voorkomen.

Binnen onze praktijk zijn twee huisartsen werkzaam. U kunt zelf bepalen met wie u een afspraak wilt maken. Alleen indien u een vervolgafspraak voor hetzelfde onderwerp maakt, is het wenselijk dezelfde huisarts te spreken.

Verwijsbrieven

Indien u tijdens het spreekuur een verwijzing krijgt naar bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis, de fysiotherapeut, diëtist of podotherapeut, dan wordt de verwijsbrief direct opgestuurd naar de betreffende instantie of aan u meegegeven.

Telefonisch spreekuur

Een telefonisch consult is bedoeld voor kort overleg, een beperkt medisch advies en het doorgeven van uitslagen van onderzoeken. U kunt zich hiervoor ’s morgens aanmelden, dan wordt u door één van de huisartsen teruggebeld.

Spreekuur praktijkassistente

Onze praktijkassistentes zijn het aanspreekpunt van de praktijk. U kunt met vele medische en praktische vragen bij hen terecht. Ook vragen over bijvoorbeeld nota’s, vervoersbewijzen, machtigingen voor verzekeringen en dergelijke kunt u aan hen stellen. De praktijkassistentes hebben een beroepsgeheim.

De praktijkassistentes hebben een eigen spreekuur waarin zij onder andere oren uitspuiten, wratten aanstippen, uitstrijkjes maken, bloeddruk meten, hechtingen verwijderen en diabetescontroles uitvoeren. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Spreekuur praktijkverpleegkundige

Binnen onze praktijk is een praktijkverpleegkundige werkzaam. Zij ondersteunt de huisarts bij de behandeling en begeleiding van bepaalde groepen patiënten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan diabetes, astma of COPD. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over risicofactoren met betrekking tot hart- en vaatziekten. Hiervoor heeft onze praktijkverpleegkundige, op afspraak, haar eigen spreekuur. Daarnaast begeleidt ze ‘Stoppen met roken’ en heeft ze een eigen vrouwenspreekuur. Het kan zijn dat de huisarts aan u vraagt om bij de praktijkverpleegkundige een (vervolg)afspraak te maken.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

Binnen onze praktijk is een GGZ-verpleegkundige werkzaam. Iedere woensdag en twee keer per maand op donderdag heeft zij spreekuur.

Daarnaast is er vanuit de Sociale Teams Borger-Odoorn een praktijkondersteuner specifiek voor jeugd bij ons werkzaam. Zij heeft spreekuur op dinsdagmiddag. Meestal is Christina Meulema bij ons aanwezig, maar als u liever met iemand anders in gesprek gaat, dan kunt u dat van te voren aangeven.

Na verwijzing door de huisarts kunt u bij hen terecht.

Aanvullende spreekuren

Naast bovenstaande, zijn er ook spreekuren van externe instanties waar u terecht kunt.

Spreekuur Diëtiste: twee keer per maand op donderdagochtend komt een diëtiste van LBG-diëtisten (lekkerbetergezond.nl of 0591 – 64 17 87). U kunt hiervoor zelf rechtstreeks een afspraak maken.